Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Παγκόσμια Παραγωγή Τροφίμων

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την παραγωγή τροφίμων από το 1965 μέχρι το 2010. Προέρχεται από την Cargill, μια εταιρία εμπορίας σιτηρών, η οποία εμφανίζει τις περιοχές του κόσμου που έχουν ένα πλεόνασμα ή έλλειμα τροφίμων. Επίσης φαίνονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, που έχουν αλλάξει από το 1965. Οι μεγάλς αλλαγές στην παραγωγή τροφίμων κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου παρουσιάστηκαν στη Νότια Αμερική, κυρίως στη Βραζιλία, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη, κυρίως στη Ρωσία. 


Από την πλευρά της κατανάλωσης, φαίνεται ότι η Ασία, η Μέση Ανατολή και η Αφρική θα συνεχίσουν να απαιτούν αυξημένες εισαγωγές, ώστε να ικανοποιήσουν την αύξηση του πληθυσμού. Στα επόμενα 50 χρόνια θα χρειαστεί μια αγροτική επανάσταση στην Αφρική με σκοπό να ικανοποιηθούν οι τροφικές ανάγκες του πλανήτη.