Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Η Νεολαία μιλάει για την κρίση στην Ελλάδα

Από τον Δημήτριο Σαλαπάτα

Η Νεολαία στην Ελλάδα έχει την ανάγκη να εκφράσει την γνώμη της για τα επίκαιρα γεγονότα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, και ειδικά για το τεράστιο θέμα της οικονομικής κρίσης, που όμως έχει σχέση και με άλλες πτυχές της μοντέρνας ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή με τον πολιτισμό, την πολιτική, την πνευματικότητα αλλά και με την παιδεία.

Εδώ βλέπουμε ένα μικρό παράδειγμα νέων ανθρώπων που επιθυμούν να δημοσιοποιήσουν την γνώμη τους, αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων Ελλήνων, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας.