Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Παράδειγμα προς μίμηση η Κύπρος

Η Κύπρος έχει δώσει σε εταιρίες φιλικών χωρών τις άδειες για έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της.Με αυτήν την εξέλιξη τονίζεται ξεκάθαρα όστι στη χορήγηση των αδειών, εκτός των άλλων κριτηρίων, πρυτάνευσε το εθνικό συμφέρον του τόπου. Έτσι, δημιουργείται στην κυπριακή ΑΟΖ ένας κλοιός υπερδυνάμεων (Η.Π.Α., Ρωσία, Ιταλία, Γαλλία), εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών και εξορύξεων των απειλών της Τουρκίας. 
Αυτή η εξέλιξη είναι παράδειγμα προς μίμηση ειδικά για την Ελλάδα, που φαίνεται να φοβάται και να μην θέλει να οριοθετήσει η δική της ΑΟΖ. Ένας τρόπος να υπερβεί αυτόν το φόβο, δηλαδή τον φόβο της Τουρκίας, είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα της Κύπρου. Αν μπουν στο παιχνίδι του Φυσικού Αερίου ή του Πετρελαίου στο Αιγαίο ορισμένες μεγάλες δυνάμεις τότε δεν χρειάζεται να φοβηθούμε τίποτα. Οψόμεθα.