Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς

Η αλλαγή του Νόμου 3480/2006, περί λειτουργίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), τα θέματα της Ελληνόγλωσσης Παιδείας και η «ψήφος» των Αποδήμων, τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε το Προεδρείο του ΣΑΕ με το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ, κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Ηλία Καρανίκα για τη συνάντηση, που έλαβε χώρα τη Δευτέρα το απόγευμα στη Βουλή, στο πλαίσιο της 8ης Σεδρίασης του Προεδρείου του ΣΑΕ, ώστε να ανταλλάξουν απόψεις για τα θέματα που απασχολούν τον Απανταχού Ελληνισμό.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ ενημέρωσε ότι οι Περιφέρειες λειτούργησαν κανονικά με πολλαπλές δραστηριότητες, όπως στον Αθλητισμό, την Παιδεία κ.ά., παρά το γεγονός ότι δεν συνεδριάζει το Προεδρείο κάθε εξάμηνο, όπως γινόταν στο παρελθόν.

Ο κ. Ταμβάκης ενημέρωσε για την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Προεδρείο του ΣΑΕ να καταθέσει ομόφωνη πρόταση για την αλλαγή του Νόμου 3480/2006, με κατεύθυνση την οικονομική αυτοδυναμία του θεσμού, ώστε να καταστεί επιτέλους ο θεσμός το ισχυρό, αντιπροσωπευτικό, Συντονιστικό Όργανο του απανταχού Ελληνισμού, με ουσιαστικές και σαφείς αρμοδιότητες.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, κ. Δημήτρης Δόλλης, δεσμεύτηκε ότι η αλλαγή του Νόμου δεν θα γίνει ερήμην του ΣΑΕ και της Ομογένειας.

Ενόψει της Συνεδρίασης του Προεδρείου του ΣΑΕ τον ερχόμενο Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συζητηθεί η αλλαγή του Νόμου 3480/2006, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ηλίας Καρανίκας, ζήτησε από το Προεδρείο του ΣΑΕ να υπάρξει προκαταρκτική συνεργασία.

Εκτεταμένη συζήτηση έγινε και για τα θέματα της Ελληνόγλωσσης Παιδείας και τα προβλήματα που δημιουργούνται με το νομοσχέδιο που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας, όπως κλείσιμο σχολείων, μείωση του διδακτικού προσωπικού, μή αξιοποίηση των Ομογενών δασκάλων κ.λ.π. Για τα θέματα της Ελληνόγλωσσης Παιδείας η Περιφέρειες του ΣΑΕ έχουν καταθέσει από το 2010 συγκεκριμένες και εξειδικευμένες, ανά περιοχή, προτάσεις οι οποίες στην παρούσα φάση δεν ελήφθησαν υπ΄ όψιν.

Για το θέμα της «ψήφου» των Αποδήμων, ο κ. Ταμβάκης τόνισε ότι ένα πάγιο θέμα των Ελλήνων του εξωτερικού δεν θα πρέπει «να περάσει στις καλένδες» και ότι το ΣΑΕ θα συνεχίσει να το θέτει μέχρι την υλοποίησή του.

Τα Μέλη του Προεδρείου του ΣΑΕ τόνισαν ότι στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, η αξιοποίηση των δυνάμεων του Απανταχού Ελληνισμού κρίνεται αναγκαία και όταν υπάρχει κινητοποίηση υπάρχει και αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Συντονιστής ΣΑΕ, Περιφέρειας ΗΠΑ, μόνο από την Αμερική ήρθαν φέτος στην Ελλάδα περισσότεροι από 750.000 ομογενείς. Ανάλογη ήταν και η κινητοποίηση των άλλων Περιφερειών του ΣΑΕ για την ενίσχυση του Τουρισμού προς τη γενέτειρα.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Καρανίκας, ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος και ο Β΄ Αντιπρόεδρος, κ. Ιωάννης Ζιώγας.

Εκ μέρους του Προεδρείου του ΣΑΕ, εκτός από τον Πρόεδρο, παραβρέθηκαν οι Συντονιστές Περιφερειών ΗΠΑ και Αυστραλία, κ.κ. Θεόδωρος Σπυρόπουλος και Γιώργος Αγγελόπουλος, αντίστοιχα, ο διευθυντής του γραφείου ΣΑΕ Καναδά, κ. Αναστάσιος Μούσας, εκπροσωπώντας τον Συντονιστή, κ. Ιωάννη Δάγωνα και ο κ. Κυριάκος Ιορδανίδης, εκ μέρους του Συντονιστή της 5ης Περιφέρειας, κ. Ιβάν Σαββίδη.

--------

Meeting of SAE Administrative Board with the Special Permanent Committee on Greeks Abroad Board


The alteration of Law 3480/2006, on the operation of the World Council of Hellenes Abroad (SAE), issues regarding Education in Greek and the Diaspora vote, were the focus of the meeting held between the Administrative Board of SAE with the Board of Special Permanent Committee on Greeks Abroad.

The President of SAE, Mr. Stefanos P. Tamvakis, thanked Committee Chairman, Mr. Elias Karanikas, for the meeting held on Monday afternoon at the Hellenic Parliament, within the context of the 8th Meeting of the Administrative Board of SAE, to exchange views on issues regarding Worldwide Hellenism.

The President of SAE informed that Regions functioned properly, with manifold activities, in areas such as Sports, Education and others, despite the fact that the Administrative Board does not convene on a bi-annual basis, as in the past.

Mr. Tamvakis also briefed on the initiative taken by the Administrative Board of SAE to submit a unanimous proposal on the alteration of Law 3480/2006, directed towards the economic autonomy of the institution, so that it will be finally established as a strong, representative, Coordinating Body of Hellenism Worldwide, with substantial and specific responsibilities.

Deputy Foreign Minister for Greeks Abroad, Mr. Demetris Dollis, committed that the Law alteration will not be executed in absentia of SAE and the Greek Diaspora.

In view of the forthcoming meeting of the Board of SAE, this December in Thessaloniki, to discuss the alteration of Law 3480/2006, the Chairman of the Special Permanent Committee for Greeks Abroad, Mr. Elias Karanikas, asked the Administrative Board of SAE for preliminary cooperation.

Extensive discussion was also carried out on issues regarding Greek Language Education and problems resulting from the bill promoted by the Ministry of Education, such the closure of schools, teaching staff reduction, non – employment of Diaspora teachers etc. On matters related to Greek Language Education, SAE Regions have already submitted precise and specific proposals, by region, since 2010, which were not taken into account over the current phase.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα του ΣΑΕ: www.sae.gr