Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

No Parking, Ένα μικρό μήκους έργο για άτομα με ειδικές ανάγκες

Σε μια κοινωνία πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε και τον άλλο δίπλα μας, ειδικά αν αυτός ο άλλος είναι ένα άτομο με ειδικές ανάγκες. Το βίντεο εδώ τονίζει αυτό ακριβώς.