Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Ελευθερία ή Ησυχία

Από τον Δημήτρη Σαλαπάτα

Το ερώτημα της περιόδου αυτής, σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις στην πατρίδα μας, είναι: "Ελευθερία ή Ησυχία"; Εδώ βλέπουμε ορισμένα σημαντικά γεγονότα των τελευταίων ετών, τονίζοντας έτσι πόσο σημαντική είναι η ψήφος του καθενός και τί επιπτώσεις έχει αυτή η ψήφος.