Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Η αρχαιότερη διασωθείσα ελληνική εφημερίδα

Η πρώτη ελληνική εφημερίδα, η οποία κυκλοφόρησε το 1784 στη Βιέννη, δυστυχώς δεν διασώζεται ως τις μέρες μας. Η αρχαιότερη διασωθείσα ελληνική εφημερίδα κυκλοφόρησε στις 31 Δεκεμβρίου 1790 στη Βιέενη από τους τυπογράφους Πουλιού και Γεωργίου Μαρκίδη - Ποὐλιου. Οι αδελφοί Πούλιου έλαβαν άδεια από τις αυστριακές αρχές για την έκδοση αυτής της εφημερίδας, στην ελληνική, σερβική και γερμανική γλώσσα.
Η εφημερίδα αυτή τύπωσε πολλά εθνεργετικά συγγράμματα του Ρήγα Βελεστινλή. Η Εφημερίς σταμάτησε να κυκλοφορεί μετά τη σύλληψη του Ρήγα Φεραίου (1797), αλλά και μετά τη σύλληψη του Γεωργίου Πούλιου.