Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Λόγω κρίσης, δεν κάνουν παιδιά οι Ελληνίδες..!Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Αρεταίειου Νοσοκομείου, ο δείκτης γονιμότητας φθίνει διαρκώς και για τις αμιγώς Ελληνίδες υπηκόους έχει μειωθεί κάτω από το ψυχολογικό όριο της μίας μονάδας, όταν πρέπει να διατηρείται πάνω από το μαγικό αριθμό 2,1 για την ανανέωση του πληθυσμού.
Λόγω της κρίσης, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 199η θέση στο θέμα της γονιμότητας επί συνόλου 220. Ο κ. Γιώργος Κρεατσάς, καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας και διευθυντής της Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Αρεταίειου επισημαίνει ότι, η υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ορίου επιβίωσης κατά τις τελευταίες δεκαετίες οδηγεί σε συρρίκνωση του πληθυσμού της χώρας και σε δημογραφική γήρανση.
Ένα άλλο θέμα το οποίο προκαλεί ανησυχία είναι ο διπλασιασμός των αυτόματων αποβολών, το οποίο βέβαια αποδίδεται στο άγχος εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει από το 2008 την χώρας μας.