Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

Το Πάτερ Ημών στα Ποντιακά

Όλοι γνωρίζουμε το 'ορίτζιναλ' Πάτερ Ημών, γραμμένο για πρώτη φορά στα αρχαία Ελληνικά. Αλλά η ανάγκη κατανόησης της προσευχής αυτής από όλους τους λαούς είχε ως αποτέλεσμα την μετάφρασή του, όπως και των λειτουργικών και αγιογραφικών κειμένων, σε όλες τις γλώσσες και διαλέκτους. Εδώ παρουσιάζουμε το Πάτερ Ημών, όχι σε άλλη γλώσσα αλλά σε μια διάλεκτο της Ελληνικής, δηλαδή της Ποντιακής, που πλέον μιλιέται από πολλούς Έλληνες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Διασπορά, όπου διαμένουν οι Πόντιοι. 


Ουράνιε πατέρα μουν,
ν'αγιάζ' τ' όνομα σ',
να έρται η βασιλεία σ',
το θέλημα σ' να 'ίνεται,
άμον 'ς σον ουρανόν και σην γήν.

Τ'αναγκαίον μανάχα ψωμίν εμούν
δώσ' 'μας οσήμερον, 
και σ' χώρεσον τα αμαρτίας εμούν
άμον το ο' χωρούμε κι εμείς
ατείντ'ς τ' έβλαψαν εμάς. 
Μη θέκ'ς εμάς 'ς σον πειρασμόν
και απεμάκρυνον απ'εμάς το κακόν.