Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Σωματική βία στα σχολεία.

Το 44% των αγοριών που φοιτούν σε Λύκεια της Πάτρας δήλωσαν ότι έχουν ασκήσει βία σε κάποιον συμμαθητή τους, το 52% έχει ασκήσει λεκτική βία, το 21% έχει αποκλείσει κάποιον συμμαθητή του από ομαδικές δραστηριότητες και το 30% των αγοριών δήλωσαν ότι έχουν αναγκάσει κάποιον συμμαθητή τους να συμπεριφερθεί με τρόπο που δεν θέλει. Αντίθετα, τα κορίτσια είναι ηπιότερα στις πράξεις αλλά σκληρότερα στα λόγια. Το 17% δήλωσαν ότι έχουν ασκήσει σωματική βία, 67% λεκτική, 29% έχει αποκλείσει κάποιον συμμαθητή από ομαδικές δραστηριότητες και 18% έχει αναγκάσει κάποιον συμμαθητή να συμπεριφερθεί με τρόπο που δεν θέλει.
Σχετικά με έρευνες, έχει διαπιστωθεί πως το ψηλό οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο των γονέων συσχετίζεται με τάσεις επιθετικότητας, έπαρσης και αδιαφορίας προς τους κανόνες για τα παιδιά. Καθοριστικό ρόλο, όμως, συμπεριφοράς των παιδιών παίζουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter κτλ.) τα οποία έχουν πάρει τη θέση της πραγματικότητας και της κοινωνικότητας. Επίσης φταίνε και οι αξίες της εποχής, οι οποίες δυστηχώς υπερτονίζουν λάθος πρότυπα.