Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Ναός των Αγ. Αποστόλων, Αρχαία Αγορά.

Ο Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων, στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς, εδράζεται εν μέρει πάνω στο Νυμφαίο, μνημείο του 2ου αιώνα μ.Χ. Η αρχική κάτοψη του ναού ήταν σταυροειδής εγγεγραμμένη, με αψίδες στις 4 πλευρές και νάρθηκα στη δυτική πλευρά. Τον τρούλο στήριζαν τέσσερις κίονες.Η Αγ. Τράπεζα και το δάπεδο ήταν μαρμάρινα. Εντοπίζονται τέσσερις οικοδομικές φάσεις του ναού, καθώς στο πέρασμα των χρόνων επισκευάσθηκε και επεκτάθηκε αρκετές φορές. 
Είναι το μοναδικό μεσαιωνικό μνημείο, που σώζεται, από τα πολλά που υπήρχαν στο χώρο της Αγοράς. Αποκαταστάθηκε στην αρχική μορφή του κατά τα έτη 1954-1957. Οι σωζόμενες τοιχογραφίες στο κεντρικό κλίτος του ναού χρονολογούνται το 17ο αιώνα. Στα υπόλοιπα σημεία του εσωτερικού χώρου των Αγ. Αποστόλων έχουν τοποθετηθεί τοιχογραφίες από άλλους ναούς της περιοχής.